Recquipment

 

Afvoeren oude hardware

 

Vernietiging data

 

Kosten/opbrengsten